Grupna izložba Demiurg – III. ciklus Samo jednom prvi put

12.-19.07.2019. – Hala V – Tehnički muzej Nikola Tesla

Na natječaju III. ciklusa Samo jednom prvi put galerije Pikto, odabran je koncept mlade povjesničarke umjetnosti Hane Katanić koja je osmislila grupnu izložbu u sklopu koje se predstavlja 12 mladih autora: Karlo Klen, Petra Šabić,Franjka Prša, Mihael Bađun, Josip Rončević, Dora Kuzmić, Naonar, Sven Žinić, Elia Friganović, Mia Belamarić, Mia Matijević i Davor Drčelić.

Koncept:

Demiurg (grč. δημιουργός) : sila koja svijet oblikuje iz kaosa. Gledajući ideje ili vječne forme on po sličnosti oblikuje materiju.

Sličan princip stvaranja prolaze i umjetnici koji se služe običnim materijalima. Vođeni unutarnjim stvaralačkim impulsom od kaotičnih materijala izrađuju smislenu cjelinu. Oni preuzimaju ulogu medijatora između idejnog i fizičkog svijeta. Izjednačavajući umjetnika sa Demiurgom otkrivamo razne pristupe, stavove te procese koji zajedno igraju veliku ulogu u kreiranju uvijek različitih rezultata. Preko umjetničkog djela promatrači dolaze do ideje koja je sadržana u materiji. Time se zatvara krug spoznaje i stvaranja te zaokružuje u cjeloviti umjetnički kozmos.

U sklopu cilklusa ‘Samo jednom prvi put’, mladim kustosima pružamo priliku da osmisle i postave svoju prvu izložbu. Ove smo godine odabrali dva projekta. Drući će se u rujnu realizirati u Rijeci u galeriji SKC.

Izložba je sufinancirana sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske.