Izložba “F#ART OF NOJ ART” mozaik je odabranih radova četiri umjetnice koje djeluju u sklopu udruge Noj art kroz različite medije: vizualnog i multimedijalnog.

Udruga „Noj Art“ osnovana je u cilju promicanja i poticanja individualnih ideja i stvaralaštva te služi kao svojevrsna platforma za razne umjetnike / kreativne entuzijaste na polju multimedijalne umjetnosti.

Kratke biografije umjetnica
______________________________________________
Morana Vukov / Zagreb / završila je „Školu za Primijenjenu Umjetnost i dizajn“, smjer dizajn tekstila. U svom radu objedinjuje raznolikost materijala, vlastiti dizajn i kvalitetnu izvedbu. Autorski print, upotreba nekonvencionalnih materijala i koloristička manipulacija već postojećim, jedne su od karakteristika njenog rada, kao i jedinstvenost svakog od njih.
******
Branka Popović / Zagreb / dizajnerica je sa dugogodišnjim aktivnim radom i iskustvom u polju vizualnih medija koja posljednje tri godine svoju ljubav ka kreiranju pretače i u izradu jedinstvenog nakita od epoxi smole. Karakteristike njenog rada su minimalizam i fuzija materijala.
******

Manja Ristić / Beograd / završila je postdiplomske studije na “Kraljevskom koledžu za glazbu” u Londonu. Violinistkinja, izvođač improvizirane muzike, kompozitor zvučnih umjetnosti, kustos, edukator i menadžer u kulturi.
******

Tijana Đapović / Beograd / Diplomirala je slikarstvo i magistrirala grafiku i knjigu na Accademia di belle arti u Veneciji. Umjetnost je za nju stvar konstantnog istraživanja različitih načina prenošenja poruke te bira onaj oblik vizualnog izražavanja koji će najbolje predstaviti njeno trenutno emocionalno stanje, misaoni proces ili ideju.