Linija i prostor u grafičkom listu i njegovu okružju

dr. art. Valentina Šuljić
5.1.2016. – 19.1.2016.

 

Predgovor
Liniju poimamo kao izraz likovnog doživljaja određenog karakterom psihičke strukture njezina stvaratelja. Trag zabilježen na podlozi direktna je posljedica misaonog tijeka. Riječ je o tvorevini koja misaono transformira u vizualno bilježeći pritom psihološko pulsiranje vlastite biti.

Ciklus grafičkih listova podijeljen je na pet podcjelina koje promišljaju odnos linije i prostora ispitujući pritom mogućnosti vizualne artikulacije linije u polju grafike, te promjene percepcije i doživljaja do koje dolazi prilikom uprostorenja linije.
Predstavljeni radovi rezultat su likovnog istraživanja u grafičkom mediju dubokog i visokog tiska koje se fokusira na specifično značenje linije u prostoru.
Linija definirana kao imaginarna granica koja dijeli dvije plohe ili dva volumena u prirodi objektivno ne postoji, već se smatra produktom našeg duha i kao takva ostavlja slobodu vlastitog poimanja. Potencijalno najosobniji izraz poslužio je kao medij za slojevit i promišljen proces istraživanja mogućnosti vizualne artikulacije linije.
Odabirom linije kao osnovnog sredstva prijenosa titraja vlastitih vibracija, Valentina Šuljić u grafici, svom primarnom mediju, istražuje spoznajne mogućnosti percepcije. Postepenim građenjem prostornosti kroz optičke i prostorne eksperimente, autorica otkriva dijelove svog misaonog svijeta i potiče promatrača na istraživanje različitih oblika percepcije prostora. Koristeći liniju kao polazište, te objedinjavajući element cijelog niza raznolikih procesa, Valentina Šuljić usvaja nove mogućnosti likovnog izričaja i ostavlja otvorenim prostor za dodatna istraživanja s naglaskom na imaginaciju i apsorpciju doživljenog.
Povjesničarka umjetnosti Sonja Švec Španjol

 

Očima umjetnice
Ariadna je pomogla Tezeju pronaći pravi put u labirintu punom zamršenih puteva, svoju snagu usmjerila je na liniju – klupko vune. Predstavljena djela, uprostorena linija virtualno predočuje nadu, vjeru u pobjedu dobra nad zlim, asocira pripadanje svijetu i težnju za sveopćim povezivanjem. Poput Ariadnine niti, linija me usmjeruje na pravi put. Svijet započinje linijom koja će trajati do njegovog kraja. Prema mislima filozofa, linija je početak i kraj, kao i početak pretpostavki. Pri realizaciji ideje propitkujem, čemu dati prednost, vještini zanata ili vještini upravljanja vlastitim nabojem. Ekvilibriram između fosforescentnih formi i zamršenih linija, pri čemu kolorističke forme i mrlje u linearno označenom prostoru, neodoljivo asociraju na amorfne i nestajuće forme.
Svoj misaoni svijet ne otkrivam u potpunosti, već promatraču poklanjam dijeliće vlastite naracije, vizualizirajući ih pri običnom svijetlu ili po mraku. Iluzijom se pokušava opažaniku oteti dodatno vrijeme za sagledavanje uprostorene linije. Rezultanta sjedinjenja galerijskog prostora i promatrača, polazište je za promišljanje prostora, imaginacije i njegovog opisa pomoću linije, njezinim uprostorenjem.

dr. art. Valentina Šuljić

Cjelokupni tekst i katalog u digitalnom izdanju možete pogledati ovdje http://pikto.valentina-suljic.com