Doc dr. sc. Winton Afrić, docent na Medijskom dizajnu Sveučilišta Sjever u Koprivnici i voditelj Umjetničke organizacije „Artefakt“ uvodi nas u svijet fantastičnih bića i likova ostvarenih u skulpturama, slikama i grafikama. Izložba predstavlja svojevrsnu prekretnicu u njegovu stvaralaštvu koja se vidi iz odnosa dvije pretapajuće cjeline „Mita“ i „Mašte“.
Kronološki starija „Mašta“, predstavlja fantastična bića i likove iz autorove mašte nastala digitalnim slikanjem i ostvarena tiskom na platnu. Slike pokazuju likove i bića iz fantastičnog svijeta koji je autor sam osmislio. U procesu kreacije fantastičnih likova i bića, autor se sve više okreće trećoj dimenziji u želji da do detalja objasni i što potpunije kreira i izrazi razne likove i bića, pa se u odnosu radova kao što su slika „Divlji Hipokerasi“ i grafike „Keras 1“, „Keras 2“ i „Keras 3“ vidi pomak u kreativnom izrazu, koji se događa s obzirom na promjenu medija i koncepcije ostvarenja bića Kerasa.
Autor se ubrzo potpuno posvećuje istraživanju i konceptualiziranju u 3 dimenzije, gdje nastaju radovi poput Opustošitelja. Kreirajući u 3 dimenzije u autoru se rađa potreba za izražavanjem u dodatnim medijima, poput 3d ispisa i stvaranja stvarnih skulptura („Opustošitelj – trofej“), kako bi se što bolje prikazala razna fantastična bića i ispričala priča o njihovom svijetu i ulozi koju imaju u tom svijetu. Sa promjenama u mediju izraza, kod autora dolazi i do propitivanja samih motiva s obzirom na odnos samih likova i bića prema promatraču. U želji da odnos promatrača prema likovima postane što je moguće više pozitivno motiviran, u smislu da se ciljana publika dublje orijentira prema samim uradcima, autor se od vlastite mašte okreće prema problematici mitova bajki i legendi.
Kao odgovor na izazove i prohtjeve daljnjeg kreativnog rada, Winton Afrić sa Goranom Koprekom i Gabrijelom Šitum osniva Umjetničku organizaciju „Artefakt“ s misijom i ciljem obogaćivanja hrvatske kulturne baštine kreiranjem vizualnog identiteta fantastičnih bića i likova iz hrvatskih bajki, narodnih priča, predaja i hrvatske mitologije, u najmodernijim medijima 3D modeliranja i 3D ispisa. Stvaranjem velike baze likova i bića po izvornim predajama specifičnih lokaliteta, UO „Artefakt“ ima za cilj stvoriti mitsku kartu i bestijarij Hrvatskih mitskih stvorenja, kao ključni korak u procesu obogaćivanja ovog vida hrvatske kulturne baštine.
Tako dolazimo do druge cjeline izložbe: „Mit“, u kojoj su prikazani likovi bića iz Hrvatskog folklora, nastali i osmišljeni na projektu „Kreacija vizualnog identiteta likova i bića iz Hrvatske kulturne baštine“ Umjetničke organizacije „Artefakt“. Radovi poput „Pozoja – Velesa“ i „Jure Grande“ kreiraju vizualni identitet poznatih likova regionalnih priča i mitova o Pozojima (zmajevima) i prvom Hrvatskom Vampiru Juri. Likovi su prikazani u, za njih, odgovarajućim medijima, gdje prikaz varira od skulpture, preko grafike, do animacije samih likova. Naglasak je na vizualnoj naraciji kojom se oblikuje koncept kroz više medija, kako bi se kreirao, ne samo vizualni identitet, već i likovni jezik i struktura sustava fantastičnih bića i likova Hrvatske kulturne baštine. Na ovaj način izložba „Mit i Mašta“ Wintona Afrića predstavlja uvod u umjetničko djelovanje UO „Artefakt“ i njihove buduće projekte.